Privacy

  • Keuze uit maar liefst 2000 containers
  • Snelle levering in heel Nederland
  • Containers op maat beschikbaar

Privacy statement

Brinkbox B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@brinkbox.nl  

Welke persoonsgegevens worden verwerkt
Uw persoonsgegevens worden verwerkt wanneer u deze aan ons verstrekt via het contactformulier op onze website, of met ons deelt via de telefoon, fax of e-mail. De persoonsgegevens die wij van u verwerken zijn uw naam, e-mailadres, functietitel, geslacht en telefoonnummer. Indien het opgegeven aflever- en factuuradres gelijk is aan uw woonadres worden ook uw persoonlijke adresgegevens verwerkt. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 
Brinkbox B.V. heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers jonger dan 16 jaar, tenzij deze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen de identiteit van onze bezoekers echter niet controleren. Als u ervan overtuigt bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact op via info@brinkbox.nl zodat wij deze gegevens kunnen verwijderen.   

Waarom wij uw persoonsgegevens verwerken
Uw persoonsgegevens worden gebruikt omdat deze noodzakelijk zijn voor ons orderproces. Hieronder verstaan wij offertes, orderbevestigingen, wijzigingen in levertijden, facturen, het afleveren van orders en het tot stand brengen van directe communicatie.  

Geautomatiseerde besluitvorming
Brinkbox B.V. neemt geen beslissingen die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor uw privacy op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Hiermee bedoelen we beslissingen die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat hier een mens (bijvoorbeeld één van onze medewerkers) tussen zit.  

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Brinkbox B.V. bewaart uw persoonsgegevens om de bovengenoemde doelen te realiseren. Indien er sprake is van een orderverwerking houden wij ons aan de wettelijke bewaartermijn van minimaal 7 jaar, zoals vastgesteld in het Burgerlijk Wetboek en de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen.   

Delen van persoonsgegevens met derden
Uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met derden indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst (b.v. transporteurs om de bestelde goederen aan u af te leveren) of om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Brinkbox B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.   

Cookies en vergelijkbare technieken
Onze website maakt alleen gebruik van technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.   

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Brinkbox B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken digitaal naar u of een andere (door u genoemde) organisatie te sturen.  U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdraging, intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens schriftelijk indienen via info@brinkbox.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan zullen wij altijd telefonisch contact met u opnemen (indien dit telefoonnummer is opgegeven of bekend is) om het verzoek te verifiëren voordat verdere actie wordt ondernomen. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.   

Contact en klachten
Brinkbox B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Indien u ontevreden bent over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens horen we dit uiteraard graag zodat we een passende oplossing kunnen vinden. U heeft ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact opnemen Komt u er niet uit?

Wij helpen u graag bij het vinden van de best passende container die perfect aansluit bij uw wensen en voorkeuren. Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend advies. 

Samen nemen we de mogelijkheden door en komen we tot de meest passende oplossing. Wilt u graag een maatwerk oplossing? Ook daarvoor bent u bij Brinkbox op de juiste plek.


 

 
Komt u er niet uit?